Spoločnosť EURO-SEB,s. r. o. v súčasnosti vlastní hovädzí dobytok a obhospodaruje poľnohospodársku pôdu za účelom výroby krmovín. Celý podnik je zaradený v ekologickom poľnohospodárstve.

Spoločnosť EURO-SEB, s.r.o. bola založená v roku 2001 a je orientovaná na poľnohospodársku prvovýrobu. Rastlinná výroba je orientovaná hlavne na pestovanie plodín, ktoré tvoria krmovinovú základňu pre živočíšnu výrobu. Výmera pôdneho fondu je 848,91 ha. V oblasti živočíšnej výroby sa venuje chovu hovädzieho dobytka

Hlavné oblasti činnosti spoločnosti

  • poľnohospodárstvo a lesníctvo vrátane predaja nespracovaných poľnohospodárskych a lesných výrobkov za účelom ich spracovania alebo ďalšieho predaj

  • podnikateľské poradenstvo a vzdelávacia činnosť v oblasti poľnohospodárstva

  • údržba a oprava poľnohospodárskych strojov

  • poskytovanie prác a služieb poľnohospodárskou mechanizáciou s obsluhujúcim personálom

  • sprostredkovanie obchodu, služieb a výroby

  • kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živnost

  • kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

  • ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností v týchto zariadeniach a v chatovej osade triedy 3, kempingoch tried 3 a 4

KONTAKT